מנה ראשונה - פלאפל קומפלט עם חריף. מטהפלאפל

Day 1 – Spicy Complate

Our first Falafel – Spicy Falafel with vegetables